Báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh được dùng để thể hiện doanh thu và các chi phí của cửa hàng theo quý, theo năm hoặc theo tháng tùy theo báo cáo tài chính mà chủ cửa hàng muốn xem. PM TPOS cung cấp tính năng báo cáo kết quả kinh doanh mà Ở đó Chủ cửa hàng có thể biết được các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận chính xác sau khi đã trừ hết các chi phí liên quan. Toàn bộ những thông tin cơ bản về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này cần phải nắm rõ để có thể có thể đưa ra xu hướng và hướng giải quyết cho bất cập trong việc kinh doanh của chính bản thân cửa hàng.TPos - Phần mềm quản lý bán hàng được tin dùng nhất hiện nay

Bài viết liên quan