Báo cáo Xuất- Nhập – Tồn

Xuất – nhập - tồn là một hoạt động thường xuyên được các cửa hàng thực hiện để kiểm kê số lượng và tình trạng của hàng hóa trong kho nhằm nắm được lượng chêch lệch giữa con số được lưu trên sổ sách với số lượng thực tế. Thông thường, việc kiểm tra xuất – nhập -  tồn được thực hiện theo tuần, tháng, quý hay năm tùy theo quy mô và số lượng hàng của cửa hàng đó. Việc kiểm tra xuất nhập tồn thường được giao cho các nhân viên kho, tuy nhiên chủ cửa hàng cũng có thể phân quyền cho các nhân viên khác để cùng làm công việc này.

Trong phần mềm bán hàng của công ty Trường Minh Thịnh , quy trình kiểm tra xuất – nhập – tồn cũng bao gồm các thông tin và các bước như sau:


 


Sau đó phần mềm quản lý của công ty Trường Minh Thịnh sẽ xuất ra một bảng xuất – nhập – tồn  với những thông tin về ngày, kho hang, nhóm sản phẩm được xuất – nhập – tồn kho,  số lượng xuất – nhập – tồn: 


Hình ảnh minh họa cho bạn nếu bạn muốn xuất ra excel :

B1: Ấn vào nút excel máu xanh bên trên 

B2: Dữ liệu xuất – nhập – tồn sẽ đổ dữ liệu ra bảng excel bên dưới :

Chuyên mục: Hướng dẫn

Bài viết liên quan

KẾT NỐI VẬN CHUYỂN

GHN Express
viettel post+
DHL Express
J&T Express
VIETNAM POST
BEST Express
FlashShip
Okiela
SuperShip