Phân quyền nhân viên thu ngân

Phân quyền nhân viên thu ngân

Phân quyền nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bán lẻ, là vị trí liên quan đến thông tin hàng hóa, hóa đơn của cửa hàng, quản lý thông tin khách hàng, lập phiếu thu, phiếu trả, mở và đóng phiên bán hàng… Tùy vào mực độ tiếp cận khách hàng, quản lý cửa hàng sẽ phân quyền cho nhân viên thu ngân phù hợp với mục đích kinh doanh tại cửa hàng mà không có một khuôn mẫu nhất định.


Thực hiện phân quyền vị trí thu ngân:
TPos - Phần mềm quản lý bán hàng được tin dùng nhất hiện nay

Bài viết liên quan