Hướng dẫn tạo trạng thái khách bom hàng khi livestream trên facebook

Hướng dẫn tạo trạng thái khách bom hàng khi livestream trên facebook

Để tạo trạng thái khách bom hàng bạn vào phần “Danh mục” trên menu phần mềm và nhấn chọn “Khách hàng”, trang danh sách khách hàng hiện ra bạn tìm và nhấn vào dòng thông tin khách hàng muốn thêm trạng thái bom hàng và thực hiện theo hình:

Chọn trạng thái "Bom hàng".

Vậy là bạn đã thêm trạng thái bom hàng thành công.

Khi thực hiện livestream những khách hàng bị đánh dấu trạng thái là bom hàng sẽ hiển thị như sau:

Bình luận