Cập nhật phiên bản 1.0.0.0beta66

Cập nhật phiên bản 1.0.0.0beta66

7/10/18, 5:12 PM admin Sự kiện

Các bổ sung mới:

  • Hoàn thiện tính năng giao hàng với đối tác ViettelPost.
  • Bổ sung xuất file excel danh sách mua hàng.
  • Sao chép chi tiết mua hàng trong khi tạo phiếu mua hàng.

Các lỗi được cập nhật:

  • Fix lỗi sản phẩm có thể mua, có thể bán.
  • Fix lỗi sửa tiền sản phẩm không tự động cập nhật qua form bán hàng.
  • Fix chiết khấu hiển thị thêm phần thập phân.
  • Và một số lỗi khác...

Bình luận