THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TPOS

ĐIỀU 1: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

1.1. Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ ("Thỏa Thuận") này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Công nghệ Trường Minh Thịnh("TMT") và Khách Hàng.

1.2. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi TMT đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Khách Hàng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của TMT xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của TMT.

1.3. TMT bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Khách Hàng.

ĐIỀU 2: MÔ TẢ DỊCH VỤ

Phần mềm quản lý bán hàng TPOS và các dịch vụ cho thuê khác đang được cung cấp trên website tpos.vn là sản phẩm đăng ký bảo hộ, được cung cấp, sở hữu và quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ Trường Minh Thịnh -TMT. 

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SỬ DỤNG

3.1. Để sử dụng dịch vụ của TMT, Khách Hàng cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của TMT, đồng thời tất cả các thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi để tạo tài khoản là chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. 

3.2. Khách Hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. 

3.3. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, TMT sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng.

ĐIỀU 4: BẢO MẬT THÔNG TIN

TMT cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 5: VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

5.1. Khi Khách Hàng đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa Thuận này, TMT cấp cho Khách Hàng quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của TMT trong thời hạn của Thỏa Thuận này.

5.2. Các dịch vụ mà TMT có thể cung cấp cho Khách Hàng bao gồm toàn bộ các dịch vụ được TMT công bố công khai tại website https://tpos.vn/ và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm ("Dịch Vụ").

5.3. Để sử dụng các Dịch Vụ của TMT, Khách Hàng cần phải tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ theo các hướng dẫn của TMT và thực hiện thanh toán đầy đủ cho TMT.

5.4. Đồng thời, Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo những thông tin, sản phẩm mà Khách hàng đăng tải, kinh doanh tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin và sản phẩm mà Khách hàng cung cấp, đăng tải trong quá trình sử dụng Dịch vụ của TMT. 

ĐIỀU 6: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

6.1. TMT cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng TPOS, vì vậy TMT không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng TPOS như: Khách hàng của Người dùng TPOS; hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng TPOS đang kinh doanh…cũng như TMT không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng TPOS hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng TPOS.

6.2. TMT có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng TPOS vào hệ thống dịch vụ của TPOS khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng TPOS có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về TMT phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng TPOS hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng TPOS khi sử dụng Ứng dụng TPOS mà TMT nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của TMT, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

6.3. Khi đó, để tiếp tục sử dụng dịch vụ, TMT có quyền yêu cầu Người dùng TPOS cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, TMT có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho TMT cũng như cộng đồng.

ĐIỀU 7: TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

TMT có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng TPOS trong các trường hợp sau:

a) Người dùng TPOS sử dụng phần mềm TPOS vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng TPOS gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng TPOS lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng TPOS sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng TPOS sử dụng tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng TPOS khác của tpos.vn.

f) Người dùng TPOS có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng TPOS không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng TPOS có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của TPOS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI

8.1. Điều khoản sử dụng dịch vụ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

8.2. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của TMT thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.